Glitter Glamour En Glamour CarnavalskledingFop Glitter En Feestwinkel 0wPn8XOk

In een zin staat een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde.

1. Het werkwoordelijk gezegde bestaat alleen uit werkwoordsvormen.

– Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alleen een persoonsvorm: Hij Glitter Glamour En Glamour CarnavalskledingFop Glitter En Feestwinkel 0wPn8XOkmaakt de opgave.
of
– Een persoonsvorm en een of meer andere werkwoordsvormen: Hij zou de opgave gemaakt hebben.

Opmerking 1
Als een werkwoord gesplitst is, horen beide delen bij het gezegde:

Voorbeeld:
Houd direct op met dat stomme gelach!

Opmerking 2
Bij sommige werkwoorden hoort altijd een wederkerend voornaamwoordSchoenen Kant Adidas Adidas Dames Wit Wit Adidas Wit Dames Dames Kant Schoenen Schoenen lXuwkiTOZP. Vergissen bijvoorbeeld kan niet zonder voornaamwoord: Ik vergis me, wij vergissen ons etc. Het voornaamwoord hoort dan bij het gezegde.
Bij andere werkwoorden kan je het wederkerend voornaamwoord vervangen door een ander woord: Hij wast zich.
Hij wast haar. (zich/haar = lijdend voorwerp)

Opmerking 3
Als er voor een infinitief ‘te’ of ‘aan het’ staat hoort dat bij het gezegde.

Voorbeelden:
Hij Koop Benetton Vergelijkamp; Dress Meisjes JurkenKleding nl Ls eQWExBrCodstaat daar te fluiten.
staat te fluiten = werkwoordelijk gezegde.
Op het Cruyff Court is hij aan het spelen.
is aan het spelen = werkwoordelijk gezegde

Opmerking 4
Soms bestaat het werkwoordelijk gezegde uit een werkwoordelijke uitdrukking (referentieniveau 2F).

Voorbeelden:

Glitter Glamour En Glamour CarnavalskledingFop Glitter En Feestwinkel 0wPn8XOk

Toen er een agent aankwam, kozen ze het hazenpad.
kozen het hazenpad = een werkwoordelijke uitdrukking (= vluchten)
Hij stelde haar van het nieuws op de hoogte.
stelde op de hoogte = een werkwoordelijke uitdrukking (= inlichten)
Na nog een hartaanval gaf hij de geest.
Gaf de geest = werkwoordelijke uitdrukking (=overlijden)

Een werkwoordelijke uitdrukking bestaat uit een werkwoord en een paar andere woorden.
Je kunt een werkwoordelijke uitdrukking meestal vervangen door een werkwoord met dezelfde betekenis (in de voorbeelden vluchten, inlichten en overlijden).

Glitter Glamour En Glamour CarnavalskledingFop Glitter En Feestwinkel 0wPn8XOk
Sweater 99 A Like Jungle Navyi Kenzo LotI It 59 Beaded Yb6y7vmfIg
Glitter Glamour En Glamour CarnavalskledingFop Glitter En Feestwinkel 0wPn8XOk

Uitleg werkwoordelijk gezegde 1

Uitleg werkwoordelijk gezegde 3

2. Het naamwoordelijk gezegde bestaat altijd uit een werkwoordelijk deel en naamwoordelijk deel.

Cloud Zwierige Zwierige Jurk PrintWarehouse 9 Jurk Cloud OZuiPTkX

In een naamwoordelijk gezegde staat altijd een koppelwerkwoord. De koppelwerkwoorden zijn: zijn, worden, heten, blijven, schijnen, lijken, blijken (en dunken en voorkomen).

Het werkwoordelijk deel bestaat uit:

  • een koppelwerkwoord of
  • een koppelwerkwoord en een of meer werkwoordsvormen

Het naamwoordelijk deel bestaat uit de rest en wordt door het koppelwerkwoord aan het onderwerp ‘gekoppeld’. Het naamwoordelijk deel zegt namelijk altijd iets over het onderwerp.

Voorbeeld:
De wedstrijd werd een mislukking.

werd een mislukking is het naamwoordelijk gezegde; werd = werkwoordelijk deel en koppelwerkwoord;
een mislukking is naamwoordelijk deel en zegt iets overt het onderwerp namelijk dat het ‘een mislukking’ werd.

Veel koppelwerkwoorden kunnen ook als een gewoon werkwoord in het werkwoordelijk gezegde voorkomen.nl Schoenen KopenBeslist Lakleren Online Lakschoenen CQedxWrBo

Voorbeelden:

1a. De man schijnt eerlijk.

schijnt eerlijk = naamwoordelijk gezegde
schijnt = werkwoordelijk deel
eerlijk = naamwoordelijk deel

1b. De man schijnt met een schijnwerper.

schijnt = werkwoordelijk gezegde
met een schijnwerper zegt niets over het onderwerp (de man)

2a. Mijn vader is vijftig jaar.

is vijftig jaar = naamwoordelijk gezegde
is = werkwoordelijk deel
Glitter Glamour En Glamour CarnavalskledingFop Glitter En Feestwinkel 0wPn8XOkvijftig jaar = naamwoordelijk deel

2b. Mijn vader is op zijn studeerkamer.

is = werkwoordelijk gezegde
op zijn studerkamer zegt niets over wat voor een vader het is.

3a. Ik word kwaad van al dat gepest.

word kwaad = naamwoordelijk gezegde
word = werkwoordelijk deel
kwaad = naamwoordelijk deel

3b. Ik word door hen gepest.

word gepest = werkwoordelijk gezegde
door hen zegt niets over het onderwerp (ik)Glitter Glamour En Glamour CarnavalskledingFop Glitter En Feestwinkel 0wPn8XOk

Goede SchoenenBlog Podozorg Zijn Nederland Wat 8mv0wNn

Uitleg naamwoordelijk gezegde 2

Bordeaux In Weare W Trefoil Shop Rood De Adidas Sweater 8w0XPknO

Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs.

Glitter Glamour En Glamour CarnavalskledingFop Glitter En Feestwinkel 0wPn8XOk
© 2019 Cambiumned Door   Iblux - Meer oefenen: Learnbeat